Milé návštěvnice a návštěvníci,

nacházíte se na stránkách, které jsou prvním pokusem autorky a přinášejí základní informace o organizaci. Přeji příjemné čtení a těším se na spolupráci, na setkání za sebe i za všechny členy občanského sdružení.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI

Co je Agentura PAVUČINKA, o. s.?

je nezisková organizace, která od svého vzniku realizuje program pro všechny generace a pro školy připravuje osvětovou činnost.

V Hradci Králové a jeho okolí se tímto rozšiřuje nabídka vzdělávacích aktivit pro různé věkové skupiny a programů pro celé rodiny.

1. vzdělávací a rekvalifikační kurzy

2. cykly přednášek a besedy

 • akreditované rekvalifikační kurzy,
 • cykly přednášek,
 • besedy, přednášky, semináře, besedy s tvořením,…
 • pro děti a mládež, rodiče, prarodiče
 • téma rodiny a rodičovství, partnerských vztahů,…
 • téma osobnostního rozvoje jako průřezové téma pro školy
 • téma vztahů v kolektivu, výchova dětí, efektivní rodičovství
 • tradice a tradiční svátky včera a dnes, jejich význam

3. kluby nejen pro třetí generaci

4. tematické víkendy

5. týdenní pobyty

6. tvoření

 • rekreačně-relaxační pobyty pro rodiny s dětmi s programem,
 • tematické a odlehčovací pobyty,…
 • akce pro různé věkové skupiny - víkendy, výlety s programem,
 • nabídka klubů, pobytů, proti sociální izolaci
 • volnočasové programy,tvořivé aktivity, turistika,
 • příměstské tábory pro starší žáky,
 • nabídka kroužků pro školy, sobotní výtvarné dílny
 • program k upevnění vztahů v rodině.

PŘIPRAVUJE SE

V horizontu 2 let zahájí činnost následující projekty:

1. JINÁ HERNA, KAVÁRNA

 • půjčování a prodej deskových her,
 • prostor pro tvořivé aktivity s hernou pro děti,
 • klubová činnost,
 • soutěže pro školy a veřejnost,
 • a další vhodné služby,...

2. DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

 • celodenní pobyt pro seniory,
 • aktivizační programy – např. trénink paměti, motorika,…
 • možnost manikúry, kadeřnictví, zdravotní pedikúry, praní prádla, drobných nákupů,…
 • kulturní pořady, besedy, tvůrčí program v klubu
 • zájezdy, pobyty, charitní prodejna, kavárna
 • ...a třeba i něco navíc