KURZY

PŘIPRAVUJE SE

Pro vzdělávání osob ve věku nad 50 let a osob dlouhodbě pečujících o osobu blízkou připravujeme motivační program a následně možnost absolvovat vybraný vzdělávací kurz.

Celý tento projekt byl podán v rámci výzvy ESF, bohužel nebyl podpořen.

Přesto budeme v blízké budoucnosti nabízet vzdělávací kurzy, které podáme k akreditaci na MŠMT.