PŘEDNÁŠKY

V současné době dokončujeme tematické celky besed. Některé z nich po novém roce postupně nabídneme v rámci pravidleného programu.

Podle zájmu jsme po domluvě schopni zrealizovat program ve formě Povídání s tvořením třeba v mateřském centru, klubu důchodců apod. Programy mohou být i polodenní, jednodenní (z provozních důvodů v současné době upřednostňujeme sobotu), případně víkendové. Více o nabídce zde.

  • Rodina a rituály
  • Advent v historii a dnes
  • Návrat ke kořenům - Vánoce včera a dnes
  • Návrat ke kořenům - Velikonoce
  • Den matek historie a současnost
  • Dělba práce v domácnosti
  • Společně strávený čas s dětmi
  • Rodina a finance – jak na kapesné
  • ...A další podobná témata...