MŮJ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mám rozmanité pedagogické vzdělání:

 • maturita na Střední pedagogické škole jako učitelka mateřské školy
 • učitelství pro II. a III. stupeň matematiky a biologie na Přirodovědecké fakultě Karlovy univerzity
 • roční studium pro ředitele škol a školských zařízení

Mám bohaté pedagogické zkušenosti:

 • praxi učitelky mateřské školy
 • praxi učitelky základní i střední školy

 • praktické zkušenosti s vedením školy v pozici ředitelky
 • praxe jako vedoucí malých dětských táborů
 • mnoholetou praxi se zajišťováním a tvorbou programu v mateřském centru
 • praxi z několika let práce radní Sítě MC v ČR
 • mnoholetou praxi matky a též i vychovatelky svých čtyř dětí

Mám mnoho dalších vědomostí a dovedností z oblasti:

 • tradičních rodinných a etických hodnot
 • pořádání akcí pro rodiny a jejich členy
 • tvořivých a výtvarných činností, hudby a jejího prožívání

Jarmila Polanská